Foredragsholder Thea Celine
Thea Celine Krantz Andersen
Amnesty International

Thea Celine er for tiden lærerstudent i Kristiansand. Hun har i flere år engasjert seg i både Sosialistisk ungdom og i Amnesty International, som hun representerer inn i Inspire Change. Thea Celine har et stort engasjement for mange saker, men spesielt ideen om likestilling og folks rett til å ytre sin mening står sentralt. Vi gleder oss stort til høre Thea Celine adressere dette når hun skal snakke om hvordan netthets påvirker ytringsfriheten 21. november i Moss Kulturhus. 

Partnere

Vi takker alle som er med på å gjøre Inspire Change mulig.