Leila Ahmetagic
Leila Ahmetagic
Amnesty International

Internett og digitale verktøy har en enorm mulighet til å skape endring og menneskerettighetsseire. Dette skaper et skille mellom de som kan og ikke kan ta del i denne utviklingen. Leila setter fokus på mulighetene som ligger i å sikre internettilgang og digital kompetanse for alle. 
Ålesundjenta Leilas sterke stemme om dette temaet sikret henne en plass som deltager i Inspire Change 2020!

Tilknyttede arrangementer

Videoer

Partnere

Vi takker alle som er med på å gjøre Inspire Change mulig.