Foredragsholder Dugagjin
Dugagjin Osmanji
Press -Redd barna ungdom

Djugadin brenner for internasjonal solidaritet og fred, et tema som står han personlig nært. Hans foreldre har selv vokst opp i fattigdom og har måtte flykte fra etnisk undertrykkelse og krig. Dette er traumer som blir videreført til neste generasjon, og som derfor har preget Djugadin sterkt i hans kamp for en mer rettferdig verden. Hans engasjement for barnefattigdom står spesielt sterkt og i 3 år har Djugadin vært aktiv i Press. Vi gleder oss til å høres Djugadins tanker om dette når han inntar scenen i Moss Kulturhus 21. november. 

Partnere

Vi takker alle som er med på å gjøre Inspire Change mulig.