Dugagjin Osmanaj
Press -Redd barna ungdom

Djugagjin in brenner for internasjonal solidaritet og fred, et tema som står han personlig nært. Hans foreldre har selv vokst opp i fattigdom og har måtte flykte fra etnisk undertrykkelse og krig i Albania. Dette er traumer som blir videreført til neste generasjon, og som derfor har preget Djugagjin sterkt i hans kamp for en mer rettferdig verden. Hans engasjement for barnefattigdom står spesielt sterkt og i 3 år har Djugagjin vært aktiv i Press. På scenen i Moss Kulturhus snakket Dugagjin om hvordan "Besa", et Albansk konsept om ubrytelig løfter og tillit, har formet han og lært han å være solidarisk og hvordan vi alle kan lære av det.

Tilknyttede arrangementer

Videoer

Partnere

Vi takker alle som er med på å gjøre Inspire Change mulig.