Foredragsholder Dina
Dina Tjelmeland Adeler
Røde Kors Ungdom

Dina har et stort engasjement for hvordan vi skal møte og bremse ulike samfunnsutfordringer. Gjennom studie av utviklingsstudier og politikk i Storbritannia og gjennom flere år som frivillig og tillitsvalgt i Røde Kors Ungdom har hun også bygget seg opp stor kunnskap på feltet. På Inspire Change sitt hovedarrangement 21. November skal Dina fortelle om psykisk helse, et tema som står henne personlig nært. 

Partnere

Vi takker alle som er med på å gjøre Inspire Change mulig.