Vi styrker de unges stemmer

Inspire Change er et TEDtalks-inspirert arrangement som styrker unges mulighet til å påvirke samfunnet vårt. 21 november 2021 ble Inspire Change gjennomført fort første gang, når fem unge samfunnsengasjerte mennesker sto på scenen i Moss Kulturhus og fortalte om saken de brenner for. Vi planlegger nå veien videre for Inspire Change, bli med og la deg inspirere av unge mennesker som bruker sin stemme for å skape en bedre verden!

Bakgrunn

 «Inspire Change» ble etablert som et samarbeid i 2019 for å skape en arena hvor ungdom kan styrke sin stemme og formidle sine tanker og ideer om det de opplever som viktig. Amnesty International Norge var initiativtaker og i 2021 står de sammen med Press – Redd Barna Ungdom, Natur og Ungdom, Greenpeace og Røde Kors Ungdom som partnere og arrangører av Inspire Change 2021 i Moss 21. november 2021. Kommune- og helsesektorens pensjonsselskap KLP, er hovedsponsor av Inspire Change og har vært med fra starten. 

Sammen med Sgt. Elephant, utvikler av metoden som blant annet brukes for å trene foredragsholdere til TEDxOslo, har partnerne utviklet et konsept som gir utvalgte ungdommer et treningsopplegg som skal styrke deres formidlingskompetanse, en fysisk arena der de kan fremføre sitt budskap og et produksjonsapparat som produserer videoer som presenterer og fremmer deres budskap.

Mål

Det overordnede målet er å inspirere ungdom til å engasjere seg i samfunnsspørsmål. Gjennom de utvalgte foredragsholderne, deres fremføring og videoene som blir produsert med utgangspunkt i foredraget og budskapet de fremmer, håper vi å oppnå tre ting: det ene er å styrke de utvalgte ungdommenes stemmer og påvirkningskraft, det andre er å styrke organisasjonen de representerer gjennom videreformidling av metode og erfaringer, og til sist håper vi at vi inspirerer ungdom som har et ønske om å være med å påvirke verden rundt seg til det bedre til å bruke sin stemme.

Coaching

Metoden som brukes til coaching av ungdommene tar utgangspunkt i de styrker og kvaliteter som ligger i TEDx-konseptet. Ungdommene møter to coacher og en rådgiver som fokuserer på ulike faser av foredragsutviklingen. Rådgiveren følger dem gjennom hele løpet og sørger for at de skjønner styrkene og verdiene i prosessen de skal igjennom, deretter møter de manuscoach som skal hjelpe dem å formidle sin idé gjennom manus. Til sist møter de scenecoach som hjelper dem med å optimalisere deres sceneopptreden.

Hele prosessen tar i underkant av tre måneder og krever stor dedikasjon fra de utvalgte ungdommene.

Om Inspire Change

Arrangement

 

Hovedarrangementet Inspire Change er en arena der ungdom formidler sitt budskap gjennom foredrag foran et stort publikum, og som arrangeres en gang i året. Dette er avslutningen på Inspire Change perioden for våre deltagere. Etter pandemien satte en stopper for den planlagte første gjennomføringen i 2020 ble Inspire Change arrangert i sin helhet for første gang 21 november 2021 i Moss Kulturhus. I 2020 fikk deltagerne likevel en scene for sitt budskap, da løsningen ble mer intime salonger. Trykk på lenkene under for lese mer om gjennomføringen fra 2020 og 2021 og for å se stream fra alle våre tidligere arrangement.

Linker til tidligere arrangement: 

Partnere

Vi takker alle som er med på å gjøre Inspire Change mulig.